Sisseastumine 11. ja 12. klassi ehk G2 ja G3 õpperühma

Eelduse õpingute jätkamiseks Rakvere Riigigümnaasiumis annab oma praeguse kooli õppenõukogu otsus klassi lõpetamise kohta.

Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Rakvere Gümnaasiumi õpilastele

Vastavalt Rakvere linna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisele kokkuleppele võetakse õpilaste sooviavalduse alusel üle hetkel Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi 10. ja 11. klassides õppivad õpilased.

1. märts - 1. aprill
1. märts - 1. aprill

Sissastumiskeskkonnas sooviavalduse esitamine.

Aprill - mai
Aprill - mai

Vestlused toimuvad veebi vahendusel 6.aprill - 4.mai. 

Registreerimine kuni 6.aprill kell 12.

Tutvumisvestlused, mille käigus soovime uue kooli liikmetega arutada nende nägemust gümnaasiumis õppimise kohta, et paremini planeerida uut õppeaastat.

Teiste koolide õpilastele

Märts - aprill

Vabade kohtade olemasolul saab Rakvere Riigigümnaasiumi G2 ja G3 õpperühmadesse tulla õppima ka teistest koolidest. Lähtume kandidaadi varasematest õpitulemustest (kursusehinnete), motivatsioonikirjast ja sisseastumisvestlusest.

 

Avaldus koos dokumentidega (varasemad saavutatud õpitulemused, motivatsioonikiri) saata  kool@rakvere.edu.ee

 

Lepime kokku sisseastumisvestluse ning vajadusel akadeemilise võimekuse hindamise aja.

Aprill - mai

Sisseastumisvestlused ning vajadusel akadeemilise võimekuse testid.

Hiljemalt 31. augustiks kinnitame kooli õpilaste nimekirja. 

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuhiga 

Ele Sööl – ele.sool@rakvere.edu.ee