VIRU VÄGI

Selleks ei pea Prantsusmaale sõitma, et külastada Pariisi. Igal kohal on oma lugu ja ja igal lool on oma koht. Meie lood seovad meid ühte. Meie kodutunne põhineb meie lugudel.

Nende mõtetega asusime looma formaati kursusele nimega Viru Vägi. Idee sellisest kursusest ei sündinud meie peades, vaid me saime selleks inspiratsiooni Saarema Gümnaasiumi saarluse kursusest. Eesti äärmiselt mitmekesine looduslik taust on kujundanud ka heterogeense sotsiaal-majandusliku struktuuriga ja kultuurilise identiteediga ühiskonna. Oleme ehk harjunud kõige enam märkama mööda looduslikke piire kulgevate piiridega kihelkondade erinevaid rahvarõivaid. Kuid erinevused piirkondade vahel on mitmeksesiemad. Piirkondlikud eripärad pole vastandumiseks, vaid need teevad meid eestimaalastena vägevamaks.

Viru Väe kursuse raames tutvusid erinevate esinajate abil õpilased Virumaa loodusliku taustaga, sellele kujunenud ühiskonna ajalooga, inimtegevuse ja looduse koostöös kujunenud kultuurmaastikesse põimitud sajandite pikkuste jälgedega, kaasaja kultuuri edasi viivate noorte inimeste lugudega, linna ja maa kogukondade võludega, siinse looduse muutumise võimalike tulevikustsenaariumitega ning võimalustega majandustegevuses.  Iga kohtumise järel täiendasid õpilased kuuldud lugude põhjal oma Virumaa kaardilugu. Selleks soovi avaldanud õpilased valmistasid ette oma lennu väelaulu ja teised lõid lennu väetantsu. Siinse käsitötraditsioonide edasikandmiseks põimised osad õpilased oma Virumaa lood aga saaniteki mustritesse. Kõik see õpilaste poolt kaardilugudesse üles tähendatud vägevus sai üle vaadatud õpilaste looud lõpueksursioonidel. Oma lennu väelaulu ja -tantsu ning saanitekki esitlesid õpilased kogukonnale kooliaasta lõpuaktusel.   

On täiesti loomulik, et gümnaasiumi eas noored tunnevad, et ära siit. Kuid olles teinud tiiru maailmas, omandanud hariduse ja saanud uusi kogemusi, võiksid nad osata leida tagasitee Virumaale, et siia oma kodu rajada. Ning olgu nad Patagoonias või Pärnus, Uus-Meremaal või Suur-Ameerika tänaval, kui tuleb kutse, tunneks nad, et see koht on väärt kaitsmist. 

MIHKEL KANGUR

Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht