ÕPPEKORRALDUS

Rakvere Riigigümnaasium annab õpilasele võimaluse omandada gümnaasiumiharidus tema enda kujundatud õpiraja alusel. Iga õpilane peab gümnaasiumi lõpetamiseks osalema õpitegevustes vähemalt 97 kursuse mahus.
 
Õpitegevused jagunevad riiklikust õppekavast ning kooli poolt määratud kohustuslikeks õppeaineteks, kooli valikmoodulite valikaineteks ja projektõppeks.
 
Konsultatsioon on erandkordne täiendav õpitegevus olukordadeks, mille kujunemine pole olnud õpilase vaba valik või kui konsultatsiooni vajadus on tekkinud seoses gümnaasiumi esindamisega koolile olulistes tegevustes. Konsultatsiooniks valmistub õpilane iseseisvalt töötades, konsultatsioon on õpilase poolsete konkreetsete arengut toetavate ja õpitavast arusaamiseks vajalikele küsimustele vastuse saamise koht. Konsultatsioon ei ole järeleaitamise tund.

Konsultatsiooni saamiseks lepi aineõpetajaga konsultatsiooni aeg kokku.
Kursuste jagunemise loogika (kokku 97)

63/69

riiklikult ettenähtud kursused (kitsas või lai matemaatika)

22/16

kooli poolt ettenähtud kursused (kitsas või lai matemaatika)

9+1

kooli valikmoodulid + 

vabalt valitav kursus

2

projektid