ÕPPEKORRALDUS

Rakvere Riigigümnaasium annab õpilasele võimaluse omandada gümnaasiumiharidus tema enda kujundatud õpiraja alusel. Iga õpilane peab gümnaasiumi lõpetamiseks osalema õpitegevustes vähemalt 96 kursuse mahus.
 
Õpitegevused jagunevad riiklikust õppekavast ning kooli poolt määratud kohustuslikeks õppeaineteks, kooli valikmoodulite valikaineteks ja projektõppeks.
Kursuste jagunemise loogika (kokku 96)

63/69

riiklikult ettenähtud kursused

22/16

kooli poolt ettenähtud kursused

9

kooli valikmoodulid

2

projektid

Matemaatika infolehega saab tutvuda siin.