DOKUMENDID

Riiklikud ja strateegilised dokumendid

Kooli dokumendid ja regulatsioonid

Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juhul kui soovite tutvuda dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, palume esitada teabenõue. Teabenõude palume saata e-posti aadressile: kool@rakvere.edu.ee
Dokumendiregister: https://adr.pinal.edu.ee/et/?orgId=35

Avaldused ja blanketid