ÕPPENÕUSTAMINE

Koolis töötavad õppenõustajad Marika Eiskop ja Merje Vask.

Õppenõustaja roll on

 • eelkõige olla kuulaja, abistaja, nõuandja, infojagaja ning tähelepanu juhtija;
 • olla vajadusel olemas nii õpilaste, õpetajate, mentorite kui ka lastevanemate jaoks;
 • teha koostööd aineõpetajate, mentorite ja lastevanematega, et tagada Rakvere Riigigümnaasiumi õppuritele parimad arenguvõimalused.

Hea õpilane! Võta õppenõustajaga ühendust, kui

 • Sul on raskused õppimise ja/või mõne õppeainega;
 • vajad vastuseid õppimise kohta (õppekorraldus, valikmoodulid/ained, mentorrühmad);
 • vajad tuge koolieluga kohanemisel;
 • Sul on keerulised suhted kaasõpilaste ja/või õpetajatega või muud suhteprobleemid;
 • Sul on mõni vaimset tervist puudutav küsimus või probleem;
 • vajad psühholoogilist tuge;
 • vajad tuge tuleviku planeerimisel;
 • vajad nõu mingis olukorras või on vaja inimest, kes on valmis Sind ära kuulama.

Marika Eiskop
(psühholoogiline tugi ja õppenõustamine)

Ruum 211

Registreeri sobiv aeg Stuudiumis või kirjuta e-postile marika.eiskop@rakvere.edu.ee

Merje Vask
(õppe- ja karjäärinõustamine)

Ruum 212

Registreeri sobiv aeg Stuudiumis või
kirjuta e-postile merje.vask@rakvere.edu.ee