Rakvere Riigigümnaasiumi hoolekogu koosseis 2023/2024:

1. Kaidrit Singh – õpilaste esindaja 
2. Andri Võsokovski – õppenõukogu esindaja + protokollija
3. Margot Tedrema – lapsevanemate esindaja + hoolekogu aseesimees
4. Kaido Veski – lapsevanemate esindaja  + hoolekogu esimees, e-posti aadress kaido@veski.eu
5. Külli Tropp – lapsevanemate esindaja
6. Mirjam Veisner – lapsevanemate esindaja
7. Laur Kaljuvee – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus
8. Sven Hõbemägi – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
9. Kärt Leppik – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium
10. Janina Ruotsalainen  – vilistlaste esindaja 

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.

Hoolekogu e-post: hoolekogu@rakvere.edu.ee

Kõik koosolekute protokollid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Pinal.

2022/2023 protokollid:
Hoolekogu protokoll nr. 1 
Hoolekogu protokoll nr. 2
Hoolekogu protokoll nr. 3
Hoolekogu protokoll nr. 4
Hoolekogu protokoll nr. 5

2023/2024 protokollid:
Hoolekogu protokoll nr. 1
Hoolekogu protokoll nr. 2
Hoolekogu protokoll nr. 3