Rakvere Riigigümnaasiumi hoolekogu koosseis 2022/2023:

1. Merilin Veskilt – õpilaste esindaja;
2. Andri Võsokovski – õppenõukogu esindaja + protokollija;
3. Margot Tedrema – lapsevanemate esindaja + hoolekogu aseesimees;
4. Kaido Veski – lapsevanemate esindaja + hoolekogu esimees, e-posti aadress kaido@veski.eu;
5. Külli Tropp – lapsevanemate esindaja;
6. Erika Bauer – lapsevanemate esindaja;
7. Laur Kaljuvee – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus;
8. Sven Hõbemägi – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit;
9. Triin Kaaver – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Hoolekogu koosolekute protokollid edastatakse lastevanematele Stuudiumi suhtluskeskkonna kaudu.

Hoolekogu e-post: hoolekogu@rakvere.edu.ee

Kõik koosolekute protokollid registreeritakse dokumendihaldussüsteemis Pinal.
Hoolekogu protokoll nr. 1 
Hoolekogu protokoll nr. 2
Hoolekogu protokoll nr. 3