LÕIMINGUPROJEKTID

Meie elus ees seisvad väljakutsed, ülesanded või probleemid on oma olemuselt alati mitmetahulised. Nende lahendamine nõuab oskust omavahel lõimida erinevate õppeainete teadmisi. Seetõttu on meie kooli omapäraks suurem panustamine lõimitud õpitegevustesse, et anda õpilastele kogemus, kuidas erinevate õppeainete omavahelise lõimumise tulemusel saab sündida tunduvalt terviklikum kogemus ja süsteemsem maailmakäsitlus.