VALIKAINED

Valikmoodulid  ja -kursused võimaldavad paindlikult laiendada ja rakendada kohustuslike kursuste ja õpitegevuste käigus omandatud teadmisi päriselulistes kontekstides. Valikmoodulid võimaldavad kujundada individuaalset õpirada. 
 
Kool pakub välja 6 VALIKMOODULIT, mis on üles ehitatud selliselt, et nad aitavad õpilasel luua terviklikku maailmapilti. Iga valikmoodul koosneb tervikuna üheksast kursusest, mis jagunevad kolme kursuselisteks mooduli osadeks. 
 
Iga õpilane saab valida õppeaastaks omale sobiva kolmest ainest koosneva mooduli osa. Üldjuhul valitakse omale vastava kooliastme moodulite hulgast, kohtade olemasolul võib valida ka teiste kooliastmete mooduleid.