TARKUSE VÄEGA KOOL

Missioon

Luua tingimused kõigi oma liikmete potentsiaali maksimaalseks avamiseks oma õnneliku elu korraldamisel.

Oleme alates aastast 2022 Eesti riigigümnaasiumide perre kuuluv kool Rakveres. Meie majas õpivad vaid gümnasistid ja sellest tulenevalt on meie õppeastmete nimetused G1, G2 ja G3.

Üheskoos loome kooli, kus erinevad õppeained on omavahel tähenduslikult seotud ja kus õppijad saavad pühenduda oma teadmiste ja oskuste arendamisele lähtuvalt sellest, mida nad ise näevad oma tulevase elu jaoks kõige enam vajavat. Üheskoos loome kooli, kus tunnustame mitmekesisust ja igaüks tunneb, et on hoitud ja toetatud.

Tähtsustame õpetajate omavahelist koostööd erinevate ainete lõimimiseks, et üheskoos õpilastega näha seoseid meie maailma terviklikkuse ja süsteemsuse kohta. Soovime, et kõik meie inimesed oleksid uudishimulikud ja otsiva loomuga, hoiaksid oma kogukonda ja panustaksid koostöösse.

Soovime, et gümnaasiumis õppimine looks tugeva pinnase kogu elu kestvaks enesearenguks ja õnnelikuks eluks. Lisaks individuaalsele arengule peaksid õpitegevused andma ka kogemuse, kuidas panustada kohalikku kogukonda. Võimaluste märkamine millegi paremaks muutmiseks ning positiivsed kogemused nende elluviimisel loob paremad eeldused, et gümnaasiumi lõpetaja naaseb mõne aja pärast samasse kogukonda.

Oskus märgata ja muuta midagi ühiskonnas paremaks on ka ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuste aluseks. Individuaalne areng ja kohalikku kogukonda panustamine peab olema alati kantud mõttest muuta elukeskkonda Maal paremaks. Mitte ainult inimeste jaoks, vaid ka kõigile teistele eluvormidele, kellega me ühist eluruumi jagame.


KOOLIMAJAST

2019. aastal korraldasid Riigi Kinnisvara, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Arhitektide Liit Rakvere Riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi, mille võitis arhitektuuribüroo Salto ideekavandiga “Pargielu”. Ideekavandi autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean.

Ühtekokku 540 õpilasele ning 60 õpetajale ja tugipersonalile mõeldud uus koolimaja avatakse õpilastele 2023. aasta jaanuaris aadressil Lai 36. Rakvere Riigigümnaasiumi valmimisega jõuab riik lähemale eesmärgile tagada valikuterikas gümnaasiumiharidus igas Eesti maakonnas. 
Rakvere Riigigümnaasiumi nurgakivi paigaldati 17. märtsil 2022 ning esialgsete plaanide kohaselt pidi hoone valmima 2022. aasta septembriks, kuid Ukraina sõjast tingitud ehitusmaterjalide tarneaegade märkimisväärse pikenemise tõttu lükkus kooli avamine edasi.

Gümnaasiumihoone tuleb paviljoni sarnase ülesehitusega, hoone keskosa on kavandatud võimalikult õhukese ja läbipaistvana, et läbi siseruumi tekiks visuaalne seos väljakuga hoone idaküljel ja olemasoleva pargi vahel hoone lääneküljel. Arhitektuurikonkursi žürii hinnangul loob kikilipsu kujuga koolimaja märgilise aktsendi mitte ainult lähiümbruse linnaehituslikule kontekstile, vaid kogu Rakvere linnale.

Õppehoone netopind on ca 4100 m2 ning ehitusalane pind ca 2400 m2. Maja energiatõhusus vastab A-klassile. Ehituse peatöövõtja on Revin Grupp OÜ, omanikujärelevalvet teeb Sweco EST OÜ.

Riigigümnaasiumite projekteerimine ja ehitamine on rahastatud 85% ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.