KOOLIVÄLINE ÕPPETEGEVUS

Õppijal on võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. Selle kooskõlastamine on individuaalne ja kinnitatakse eraldi igal õppeaastal õppejuhi poolt.

Koolivälise õppetegevuse koordinaator on õppekorraldusjuht Agne Jõgis.

Murede korral võta ühendust Stuudiumis või kirjutades e-kiri agne.jogis@rakvere.edu.ee 

Kõik saabunud avaldused vaadatakse läbi hiljemalt käimasoleva trimestri lõpuks. Otsus kajastatakse õppeinfosüsteemis Stuudium.
Stuudiumi kaudu saab avaldust esitada siin.