ÕPIKESKUS

Soovid õpikuid ja töövihikuid kätte saada? Vajad abi infootsinguga või õpilasuurimusega? Sul on vaja järeltööd teha? Sulle pakub huvi mõni ilukirjanduslik teos? Tahad lihtsalt korraks aja maha võtta ja lubada endale vaikse puhkehetke raamatute keskel? Kui vastasid kasvõi ühele küsimusele jah, siis pöördu julgelt õpikeskusesse. Meie õpikeskuse koordinaator Kärt Vilumets on sulle nõu ja jõuga abiks.


ÕPIKESKUSE KASUTAMISE KORD

Käesolev eeskiri sätestab õpikeskuse teeninduse korralduse ning lugejate õigused ja kohustused. Õpikeskuse kasutajal on kohustus tutvuda õpikeskuse eeskirjaga.

Lugejateenindus

 1. Õpikeskuse teenuseid võivad kasutada kõik Rakvere Riigigümnaasiumi õpilased, õpetajad ja koolitöötajad.
 2. Teavikute kohalkasutus ja laenutamine on tasuta.
 3. Lugejaks registreeritakse klassinimekirja alusel. Õpetajad ja kooli
  töötajad registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.
 4. Laenutamine toimub õpilaspileti või ID-kaardi alusel.
 5. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on 21 päeva. Lugeja on kohustatud jälgima enda käes olevate teavikute tagastamise
  tähtaegu.
 6. Õpikud tuleb tagastada õppeaasta lõpuks (kui õpetaja ja õpikeskuse
  koordinaatori poolt pole teisiti kokku lepitud).
 7. Lugeja saab tagastamistähtaega pikendada, kui teavikul pole
  järjekorda.
 8. Tagastamata, kaotatud või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada
  samade või õpikeskuse poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.
 9. Kooliga töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste
  nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist
  õpikeskusest laenutatud teavikud.
 10. Õpikeskuse alal hoitakse korda, ei sööda ning omavaheline suhtlemine toimub viisakalt, teisi häirimata.

 

Õppekirjanduse tellimine ja laenutamine

 1. Õppekirjanduse tellimine ja laenutamine toimub koostöös
  õpetajatega.
 2. Õppekirjanduse tellimuse kogub kokku ja vormistab õpikeskuse
  koordinaator lähtudes klassi- ja aineõpetajate kirjalikest ettepanekutest.
 3. Tellimisel lähtutakse kooli õppekavast ja eelarvest.
 4. Töövihikute tellimisel kaalutakse vajalikkust, otstarbekust, täidetavust.
 5. Õppetegevuses pidevalt kasutusel olev kirjandus antakse vajadusel
  vastavasse ainekabinetti, kus selle eest vastutab aineõpetaja.
 6. Soovituslik on õpikule ümber panna paber või kilekaaned.