Administraator – tule ja saa osaks meie väekast meeskonnast!

Administraator on kui majahaldjas, kelle ülesanneteks on külaliste vastuvõtmine, koolimeeskonna toetamine igapäevatöös ja turvalisuse monitooring ning õpilaste majutuse ja sõidukulude hüvitamise dokumentatsiooni haldamine. Administraator on üks peamisi kontaktisikuid Riigi Kinnisvarale (RKAS) hoides kätt pulsil koolimaja haldusega seotud küsimustes.

Ootame kandidaate, kel on väga hea suhtlemisoskus, eelnev sarnane erialane töökogemus ning valmisolek töötada ka graafiku alusel.

Palun saada 22. maiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, kuidas aitad luua ja hoida toetavat koolikeskkonda.

Tööle asumise aeg ja koormus: kokkuleppel kandidaadiga.

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Play Video


Rakvere Riigigümnaasium on Haridus– ja Teadusministeeriumi hallatav gümnaasium, mis alustab õppetööd Rakveres 1. septembril 2022.