Esimene kuu peegelpildis

Ootamatult kiiresti on täis tiksunud meie esimene kuu äsja avatud koolis ja on paras aeg võtta korraks hetk ja peegeldada toimunut. Oleme saanud mõnusa hoo sisse ja kulgeme sihikindlalt oma peamise eesmärgi suunas – saata täiskasvanuellu arukad, laia silmaringi ja analüüsioskusega inimesed, kes oskavad teha enda jaoks õigeid valikuid ja olla õnnelikud.

Pingutame selle nimel, et noored tahaksid ja oskaksid aktiivselt osaleda ühiskonnaelus ja panustada selle arengusse vastavalt oma oskustele ja võimetele.

Tee nende eesmärkide saavutamiseks saab ilmselt olema mõnevõrra käänuline, sest uuendused toovad alati kaasa natuke segadust. Kõik uus on esialgu harjumatu ja võõras, sunnib meid väljuma mugavustsoonist ja tekitab vähem või rohkem hirmu ja vastuseisu.

Üldine tagasiside meie esimestele ühiselt veedetud nädalatele on aga olnud valdavalt positiivne ja toetav. Oleme selle eest siiralt tänulikud! Usume, et mured seoses õppepäeva nihutamisega veidi hilisemaks, 75-minutilised tunnid ja mõningane pahameel parkla puudumise üle ei jää meie koolipäevi kauaks varjutama.

Septembris avanes meil esimest korda võimalus kohtuda silmast silma meie õpilaste vanematega. Soovime siinkohal tänada kõiki lapsevanemaid, kes meie tegemisi toetavad ja innustavad ja ka neid, kes on jaganud konstruktiivset kriitikat. Toetav tagasiside on meile nagu laevadele majakatuli, aitab varakult märgata ja vältida karidele sattumist.

Meie eripärad

Septembri alguses lükkasime käima oma esimesed lõiminguprojektid, mille eesmärgiks on luua tähenduslikku õppimist ja läheneda teemadele terviklikult ja süsteemselt. Lõimingu õnnestumiseks on vajalik erinevate aineõpetajate tihe koostöö ja uuenduslik lähenemine õppimisele ja koolipäevale.

Õpetajate jaoks tähendab see esialgu lisakoormust – tarvis ju õppetöö läbiviimine ümber mõtestada -, kuid oleme pingutuseks valmis, kui selle tulemusena oskab õpilane näha ja mõista maailmas peituvaid erinevaid süsteeme ja seoseid nende vahel. Loodame, et juba lähitulevikus oskab meie kool jagada väärtuslikku kogemust ainete lõimimise ja kaasaegse õppimise osas ja sellest kujuneb üks meie kooli tugevusi ja eripärasid.

Õpilaste initsiatiivil ja kaasabil oleme tasapisi loomas uusi traditsioone, mis oleksid päris meie enda omad ja meie nägu. Väga mõnusalt on käima läinud muusikalised vahetunnid, kus õpilastel on võimalus ühiselt jämmida, anda lühikontserte või kasvõi lihtsalt karaoket laulda. Juba on tekkimas esimesed huviringid ja ka need saavad tekkida ikka ja ainult õpilaste endi initsiatiivil ja nende huvidest lähtudes.

Sportlikumad õpilased osalesid septembris mitmel spordivõistlusel ja saavutasid kõrgeid tulemusi. Spordinädala raames veetsime kogu kooliperega mõnusa liikuma kutsuva päeva Rakvere linna vahel orienteerudes.

Uue maja valgus

Esimene trimester on praeguseks jõudnud poole peale. Kohe-kohe hakkavad lõppema esimesed kursused ja koolielu muutub üha rutiinsemaks. Esimeste õppenädalate uued käsitlused muutuvad tavapärasteks ja eks hakkame meiegi rääkima eksamitest ja kursuste kokkuvõtetest.

Selleks aga, et elu liialt rutiinseks ei muutuks, paneme suured lootused peagi valitavale õpilasesindusele. Nende ülesandeks saab muu hulgas olema aktiivse seltsielu käivitamine, mis aitaks koolikogukonna elu mõnusalt vaheldusrikkana hoida. Õpilasesindus on oluline tugi ka kooli juhtimisele, et saada kõige otsesemat tagasisidet, kuidas meil läheb ja mida saaks teha paremini. Õpilasesinduse kaasame kindlasti ka kooli hoolekogusse, mis koguneb esimest korda oktoobris.

Kannatamatult ootame hetke, mil saame alustada õppetööd oma uues hoones Laial tänaval. Tahaks juba väga kolida ühe katuse alla, et tekiks ühine hingamine ja kulgemine. See valgus tunneli lõpus on juba päris ere ja käesirutuse kaugusel. Novembri lõpus peaksime kätte saama uue maja võtmed, nii et detsembris saame seal kindlasti oma esimesed ühised üritused korraldada. Õppetööd alustame uues majas jaanuarist.

Rakvere Riigigümnaasium on meie beebi, kellega koos kasvades kogeme palju uut, rohkelt avastamisrõõmu ja põnevust, aga ka magamata öid ja väsimuseohkeid. Oleme ühiselt uue kooli loomise väljakutse vastu võtnud ja selle võimaluse eest kahtlemata tänulikud.