Sisseastumine 10. klassi ehk G1 õpperühma

Õpilasi võetakse gümnaasiumisse vastu 9. klassi hinnete, sisseastumistestide ning -vestluse alusel. Sisseastumistestid toimuvad eesti keeles, matemaatikas ning loodusainetes. Sisseastumisvestlusel hinnatakse õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevusi, ettevõtlikkuspädevust, õpipädevust ning suhtluspädevust. Kogu infovahetus toimub läbi veebikeskkonna sisseastumine.ee. Testi kohta leiad lisainfot siit.

01. märts
Algab õpilaskandidaadiks registreerimine
01. märts

Algab sisseastumiskeskkonnas õpilaskandidaadiks registreerimine. Koos täidetud avaldusega tuleb esitada oma 9. klassi hinnetelehe väljavõte ning märkida kool, kus sisseastumistesti sooritada soovitakse.

25. märts
Lõpeb avalduste vastuvõtt
25.märts

Lõpeb avalduste vastuvõtt.

11.-19. aprill
Sisseastumistesti harjutamine
11.-19. aprill

Eksamite Infosüsteemis (EISis) on võimalik harjutada sisseastumistesti.

 • Kõik sisseastumistestile registreeritud õpilased on jagatud koolidesse ja testisooritusruumidesse.

 • Õpilaste e-posti aadressile on saadetud soorituskohateade ruumi täpsusega.

 • Vajadusel saab teadet vaadata ka EISis. Peale sisselogimist on nime kõrval ümbriku tähis.

 • Harjutustesti sooritamine toimub samamoodi kui sisseastumistesti sooritamine:

  • test on kaheosaline;

  • mõlema osa lahendamiseks on piiraeg, ehk üks testiosa tuleb sooritada korraga ilma pausideta;

  • harjutustestis on kasutatud samu ülesandetüüpe mis sisseastumistestis.

 • Harjutustestil ei teki tulemust.

22. aprill
Toimub sisseastumistest
22. aprill

Test koosneb kolmest osast, sisaldades matemaatika, eesti keele ja loodusainete ülesandeid.

Test toimub koolides.

14. aprillil saadetakse EISist kõigile testile registreeritud õpilastele e-kirjaga testi toimumise koht sellele e-posti aadressile, mis on kirjutatud gümnaasiumi kandideerimise avaldusele. Saadetud teadet saad vaadata ka EISis, see on näha peale sisselogimist nime juures.

 

TESTI TOIMUMISE PÄEVAL

 • Tule testisoorituskohta 30 minutit enne testi algust. Oma isiklikud asjad saad jätta selleks ettenähtud kohta koolimajas või testimisruumi ukse juures.
 • Võta kaasa isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja soovi korral taskuarvuti ning kirjutusvahend (pinal ei ole lubatud).
 • Testimisruumis tuvastatakse Sinu isik ja peale seda suunab testi läbiviija Su arvuti juurde. Istumiskohale võid soovi korral kaasa võtta ka joogi ning väikse snäki.
 • Ava EIS https://eis.ekk.edu.ee/eis kas Mozilla Firefoxi või Google Chrome veebilehitsejaga. Teiste brauseritega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.
 • Logi EISi kas ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga (HarID konto loomise juhend asub siin), vajadusel saad testi läbiviija käest testiparooli. Mobiiltelefoni tohib kasutada ainult sisselogimiseks. Testi sooritamise ajaks tuleb mobiiltelefonil käivitada režiim "Mitte segada" või lennurežiim ning anda telefon ja nutikell testi läbiviija juurde.
 • Testi läbiviija annab testimisruumis istuvatele õpilastele loa testi alustada. Testi sooritamist ei saa alustada enne lubatud kellaaega matemaatika ja eesti keele osal kell 10.00 ja loodusainete osal kell 12.15.
 

Testi kohta leiad lisainfot siit.

29. aprill
Õpilane saab teada oma testi tulemuse
29. aprill

Kõik, kes on testis saavutanud vähemalt kahes valdkonnas vähemalt 30% vastava valdkonna maksimaalsest tulemusest, saavad kutse vestlusele.

9. mai
Kutsed vestlustele
Timeline Story

Kui õpilaskandidaadil on vähemalt kahes valdkonnas kolmest (eesti keel, matemaatika, loodusained) tulemus enam kui  30%, siis on ta oodatud vestlusele. Kutsed vestlustele saadame välja hiljemalt 9. maiks. Vali endale sobilik vestluse aeg 16.maiks.

23. mai - 23. juuni
Toimuvad sisseastumisvestlused
23. mai - 23. juuni

Üle veebi tehtaval kohtumisel hinnatakse õpilaste kultuuri- ja väärtuspädevusi, ettevõtlikkuspädevust, õpipädevust ning suhtluspädevust. Positiivselt läbituks loetakse sisseastumisvestlus, kui õpilaskandidaat on saavutanud vähemalt 4 punkti (maksimaalne 12 punkti).

Juuni
Õpilaskandidaatide pingerida
Juuni

Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal moodustub õpilaskandidaatidest pingerida, mille moodustamisel arvestatakse testi tulemusi 70% ja vestluse tulemusi 30% osakaaluga, mis on aluseks õppijale sisseastumiskeskkonna kaudu kooli vastuvõtmise kutse saatmiseks pärast vestlusperioodi.

27. juuni
Sisseastumisdokumentide esitamine
27. juuni

Sisseastumisdokumentide esitamise tähtaeg: taotlus kooli vastuvõtuks; põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht; 9. klassi klassitunnistus.

04. juuli
Kool kinnitab G1 õpperühma nimekirja
04. juuli

Kool kinnitab G1 õpperühma õpilaste nimekirja.

Küsimuste korral kontakteeruge õppekorraldusjuhiga 

Ele Sööl – ele.sool@rakvere.edu.ee