Info G2 ja G3 tasemel gümnaasiumis õppida soovijatele

G2 ja G3 tasemel õppijate tee uude gümnaasiumi kulgeb vastavalt sellele, kust nad oma teed alustavad.

Vastavalt Rakvere linna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisele kokkuleppele võetakse õpilaste sooviavalduse alusel üle praegu Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi 10. ja 11. klassis õppivad õpilased.

 

Rakvere Riigigümnaasiumis õpinguid jätkata soovivad õpilased esitavad selleks 1. aprilliks avalduse sisseastumiskeskkonna kaudu. Eelduse õpingute jätkamiseks uues gümnaasiumis annab oma praeguse kooli õppenõukogu otsus klassi lõpetamise kohta. Kõigi ületulevate õpilastega soovime me ka isiklikult vestelda. Sellise tutvumisvestluse käigus ei hinnata õpilaste akadeemilisi ega üldpädvusi, vaid soovime lihtsalt tutvuda uue kooli liikmetega, arutada nende nägemust gümnaasiumis õppimise kohta. Selle vastluse tulemusel saame paremini planeerida uue õppeaasta huvitegevusi, õpperühmi jne.

 

Kui G2 ja G3 tasemel õppida soovijaid on ka väljastpoolt Rakvere gümnaasiume, siis on nad loomulikult vägagi teretulnud. Ka selliste õpilaste puhul on eelduseks nende kodukooli otsus klassi lõpetamise kohta. Soovime kindlasti näha nende hinnetelehte, mille nad saavad esitada koos vastuvõtmisavalduse ja motivatsioonikirjaga sisseastumiskeskkonna kaudu 1. aprilliks. Kui hinnetelehelt paistab vaid rahuldavale tasemele sooritatud õpingutulemusi, siis soovime neil teemadel õpilase akadeemilist võimekust ka testida. Loomulikult soovime lisaks ka nende õpilaskandidaatidega vestelda.