TARKUSE VÄEGA KOOL

Oleme alates aastast 2022 Eesti riigigümnaasiumide perre kuuluv kool Rakveres. Meie majas õpivad vaid gümnasistid ja sellest tulenevalt on meie õppeastmete nimetused G1, G2 ja G3.

Üheskoos loome kooli, kus erinevad õppeained on omavahel tähenduslikult seotud ja kus õppijad saavad pühenduda oma teadmiste ja oskuste arendamisele lähtuvalt sellest, mida nad ise näevad oma tulevase elu jaoks kõige enam vajavat. Üheskoos loome kooli, kus tunnustame mitmekesisust ja igaüks tunneb, et on hoitud ja toetatud.

Tähtsustame õpetajate omavahelist koostööd erinevate ainete lõimimiseks, et üheskoos õpilastega näha seoseid meie maailma terviklikkuse ja süsteemsuse kohta. Soovime, et kõik meie inimesed oleksid uudishimulikud ja otsiva loomuga, hoiaksid oma kogukonda ja panustaksid koostöösse.

Soovime, et gümnaasiumis õppimine looks tugeva pinnase kogu elu kestvaks enesearenguks ja õnnelikuks eluks. Lisaks individuaalsele arengule peaksid õpitegevused andma ka kogemuse, kuidas panustada kohalikku kogukonda. Võimaluste märkamine millegi paremaks muutmiseks ning positiivsed kogemused nende elluviimisel loob paremad eeldused, et gümnaasiumi lõpetaja naaseb mõne aja pärast samasse kogukonda.

Oskus märgata ja muuta midagi ühiskonnas paremaks on ka ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuste aluseks. Individuaalne areng ja kohalikku kogukonda panustamine peab olema alati kantud mõttest muuta elukeskkonda Maal paremaks. Mitte ainult inimeste jaoks, vaid ka kõigile teistele eluvormidele, kellega me ühist eluruumi jagame.

KUIDAS TEHA ACCORDIONIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.