Kus me alustame uut õppeaastat?

Paljud on pikisilmi ja täiesti õigustatult oodanud uudiseid selle kohta, millistes hoonetes meie kooli õpilased septembris õppimist alustavad. Nüüd saamegi jagada teile selle kohta täpsemat infot.

Loomulikult me kõik väga lootsime alustada uues kaunis koolimajas, kuid paraku ei jäänud ka meie koolimaja ehitus puutumata Ukraina sõjast, mille tagajärjel muutus paljude ehitusmaterjalide tarnimine keeruliseks ja aeganõudvaks. Just seetõttu alustame olude sunnil kooliaastat asenduspindadel kahes hoones.

G1 taseme õpilased (10. klassid) hakkavad esimesel poolaastal õppima ja toimetama Pikk tänav 40 asuvas endises Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži hoones.

G2 ja G3 õpilased (11. ja 12. klassid) alustavad kooliaastat Rohuaia 12 asuvas endises Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Augustikuus on mõlemas hoones käinud korrastustööd ja ettevalmistused, et saaksime septembris end seal võimalikult mugavalt sisse seada. Sel nädalal hakkavad asenduspindadele sisse kolima õpetajad, kes seni on tegutsenud Rakvere Ametikooli ruumides. Siinkohal tahamegi öelda SUUR AITÄH ametikoolile, kes lubas meil oma ruume kasutada.

Praeguse seisuga on meil põhjust uskuda, et jõulupeo saame korraldada uues majas Laial tänaval ja pärast jõuluvaheaega saame seal ka üheskoos õppimist jätkata.

Õnneks on meil väga paindlikud, tegusad ja positiivselt meelestatud õpetajad ja päris kindlasti ei ole asenduspinnad takistuseks kvaliteetse hariduse andmisel. Kool on ju eelkõige ikkagi inimesed ja inimesed on meil tarkuse väge täis 🙂