Millal kinnitatakse õpilaste nimekirjad?

Ilmselt on paljud pered saanud teavituse Sotsiaalkindlustusametilt, et perehüvitise maksmine on peatatud. Sellise teate said ka osad lapsvanemad, kelle lapsed õppisid Rakvere Gümnaasiumis või Rakvere Reaalgümnaasiumis 10. või 11. klassis.

Põhjendusena on toodud, et lapsetoetuse saamise õigus on igal lapsel sündimisest kuni 16-aastaseks saamiseni ning 16-19 aastasel lapsel on õigus peretoetusi edasi saada juhul, kui lapsel ei ole veel keskharidust ja ta õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes. Kirjas on märgitud, et kontroll näitas, et Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel laps ei õpi.

Tegemist on vahepealse olukorraga, mil õpilaste nimekirjad kantakse üle. Meie kinnitame õpilaste täisnimekirjad (Rakvere Gümnaasiumist ja Rakvere Reaalgümnaasiumist ületulevad õpilased ning G1 õppetasemel õppimist alustavad) 31. augusti seisuga ning siis on ka EHIS süsteemis näha, et laps on taas kooli nimekirjas. Lapsevanem ega õpilane ei pea selleks tegema eraldi avaldust. Lapsetoetuse maksmine jätkub, ka tagasiulatuvalt.