Õpetajad said palju paisid

Enne vaheaega jõudsime oma õpilaste seas läbi viia küllaltki põhjaliku rahuloluküsitluse ja suur rõõm on tõdeda, et tagasiside on valdavalt paitavalt positiivne 🥰 Loomulikult jagati ka edasiviivat kriitikat, mille osas me kindlasti silma kinni ei pigista.

Kõige rõõmustavam on väga toetav tagasiside õpetajatele. Õpilased hindavad kõrgelt õpetajate sõbralikku, mõistvat, vastutulelikku ja austavat suhtumist neisse.

Samuti on kiidusõnu pälvinud huvitavad ja tavapärasest erinevad õppemeetodid ja -tegevused.
Siin mõned väljavõtted õpilaste arvamustest:

🌻 Õpetajad on väga rõõmsameelsed ja energiat täis, mis annab ka õpilastele hea tunde koolis käimiseks.
🌻 Meeldib, et õpetajad peavad end klassiruumis õpilastega võrdseks ja keegi pole üleolev.
🌻 On näha, et kõik õpetajad on südamega õiges kohas ja naudivad õpetamist. Tore on näha motiveeritud inimesi koolis töötamas.
🌻 Mulle meeldib, et õpetajad näitavad välja austust õpilaste vastu. Tunnid on tehtud huvitavaks.
🌻 Rakvere Riigigümnaasiumis on õpetajad koostööaltid. Antavad ülesanded seletatakse üldiselt korralikult enne tegema asumist ära.

Mõned õpilased on teinud julgelt ettepanekuid, kuidas õpetajad saaksid oma tööd paremini teha ja lubame, et võtame need ettepanekud arvesse.

Väga palju kiidusõnu on pälvinud koolitoit, mida esimesel poolaastal valmistab meile Rakvere Ametikool. Veelkord tuhat tänu Ametikoolile! 🙏😊

Kõige rohkem vastakaid arvamusi tuli seoses 75-minutiliste tundide pikkusega. Osad õpilased tunnevad, et pikad tunnid toetavad õppimist, teised aga, et pärsivad.

Mõned väljavõtted õpilaste arvamustest:

🎤 Mulle mingil määral meeldivad pikemad tunnid, need lasevad paremini tundi sisse minna ja keskenduda.
🎤 Ei meeldi liiga pikad tunnid, tunni lõpus ei jaksa enam keskenduda.
🎤 Meeldib, et kodus jääb vähem õppida kui vanas koolis, kuna tunnid on pikemad ja käsitleme enamus asju tunnis läbi.
🎤 Praegused 75-minutilised tunnid on kurnavad ja tunnen, et päevad venivad selle asemel, et sujuksid hästi.

Me kindlasti jätkame tundide pikkuse ja efektiivsuse monitoorimist ning õppeaasta lõpus tuleme selle teema juurde tagasi ja teeme kokkuvõtteid.

Tõeliselt kosutav oli lugeda õpilaste põhjalikke kommenteeritud vastuseid, mis annavad meile väga palju olulist tagasisidet, aitavad tuua kriitilisemad teemad fookusesse ja luua tugevat ja viljakat pinnast edaspidiseks edukaks koostööks. 💚💙