TÜ Narva Kolledži pedagoogiline konverents „Õpetajalt õpetajale: keel aineõppes“

Eelmisel reedel käisid meie kooli õpetajad TÜ Narva Kolledži pedagoogilisel konverentsil „Õpetajalt õpetajale: keel aineõppes“ jagamas oma kogemusi möödunud õppeaasta teisel trimestril G2 õpilastega läbi viidud projektist „Lõimitud maailmaharidus“. Projekti raames õpiti kuue nädala jooksul keskkonnaga seotud teemasid lõimitult võõrkeelte (inglise, vene ja saksa keele) tundides.

Konverentsil peetud esitluses tutvustasid meie õpetajad lõiminguprojekti eesmärke, selle kulgu ja õppimiskohti ning samuti viidi läbi mitmeid lõiminguprojektist inspireeritud töötubasid.

Projekti “Lõimitud maailmaharidus” teostamist toetab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ESTDEV.