Aleksei Jašin pani mõtlema sundrände teemadel

Sel nädalal oli kogu koolil võimalus osa saada MTÜ Mondo hariduseksperdi Aleksei Jašini mõtlemapanevast inspiratsiooniloengust sundrände teemadel. Mis vahel on migrandil ja pagulasel? Millised on sundrände põhjused?

Nii õpilased kui ka õpetajad kuulasid huviga ja rõõm oli tõdeda, et meie noorte teadlikkus rände ja paguluse teemadel on üsnagi muljetavaldav.

Aleksei Jašini püstitatud küsimustele õpilased igatahes vastuseid võlgu ei jäänud. Kindlasti oli abiks seegi, et viimastel nädalatel on mitmed meie ainetunnid olnud tihedalt lõimitud sundrände teemadega.

Veelgi rõõmustavam oli märgata, et mitmed õpilased näitasid üles huvi ka ise tulevikus vabatahtlikuna Mondo tegevustesse panustada. 💚

Suur aitäh, Rakvere Teater, meid taaskord lahkelt võõrustamast! 🙏

Aleksei Jašin tutvus MTÜ Mondoga 2016. aastal, kui tema gümnaasiumi abituriendid käisid külas Eesti vabaühendustel. Mehe edaspidiseid valikuid elus on mõjutanud kokkupuuted Mondo vabatahtlikega, kes käisid edendamas hariduselu partnerriikides.

Aleksei toetas Mondot vabatahtlikuna, levitades infot õiglase kaubanduse kohta, tõlkides õppematerjale koolidele ja korjates annetusi Süüria sõjapõgenikele.
Jašinil on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli riigiteadustes ning ta jätkab õpinguid Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistrantuuris. Ta on osalenud Noored Kooli programmis, töötades kaks aastat Ida-Virumaal Sinimäe Põhikooli keelekümbluse klassiõpetajana.