Kool on saatnud välja vastuvõtuavalduse esitamise kutse

Lähtuvalt „Rakvere Riigigümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ punktist 3.9 otsustas vastuvõtukomisjon saata kutsed kooli vastuvõtmise kohta õpilaskandidaatidele, kelle sisseastumistesti tulemused on eesti keeles vähemalt 50% ning matemaatikas ja loodusainetes vähemalt 40% maksimaalsest punktisummast. Ning lähtuvalt punktist 2.1 ning 3.13 õpilased, kes sealjuures saavutasid 50% sisseastumisvestlusel.