Kogukonnajuht – tule ja saa osaks meie väekast meeskonnast!

Kogukonnajuhi (1,0 koht) roll on koordineerida kogukondlikke õpiprojekte, tagada mitmekesiste sündmustega koolielu, luua ja hoida kontakte partneritega ning juhtida kooli huvitegevust.

Kogukonnajuht toetab noori õpilasesinduse tegevuste juures, abistab õpetajaid ürituste korraldamisel ja partnerite leidmisel ning algatab uusi projekte.

Ootame kandidaate, kes on ka varem töötanud noortega ning kel on erialane töökogemus haridusvaldkonnas.

Palun saada 22. maiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, kuidas aitad koolielu mitmekesiseks luua.

Tööle asumise aeg: august 2022

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Play Video


Rakvere Riigigümnaasium on Haridus– ja Teadusministeeriumi hallatav gümnaasium, mis alustab õppetööd Rakveres 1. septembril 2022.