Õpikeskkonna koordinaator – tule ja saa osaks meie väekast meeskonnast!

Õpikeskuse koordinaatori (0,75) tööülesanne on raamatukogu lugejateenindus, sh lugemisnõustamine, õpilaste juhendamine raamatukogus infootsingul, IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel ning nende laenutamisel ja õpiprojektide läbiviimisel. Koostöös õpetajate ja kogukonnajuhiga panustab õpikeskuse koordinaator sündmuste (nt kirjandusklubid) korraldamisesse ning projektidesse. Ta vastutab tööde eest Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemis (RIKS).

Õpikeskuse koordinaator kujundab raamatukogu põhimõttel, et raamatukogu on oma kogude kaudu lõimitud kõigiti kooli õppetegevusse. Tema roll on arendada õpilaste iseseisva õppimise ja teabe hankimise oskust (mh uurimistööde juures) ning turvalises õpikeskkonnas lugemishuvi.

Ootame kandidaate, kes on ka varem töötanud noortega ning kel on erialane töökogemus ja haridus, suur lugemus ning väga hea suhtlemisoskus.

Palun saada 5. juuniks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, kuidas raamatukogu saab olla turvaline ja toetav õpikeskkond.

Tööle asumise aeg ja koormus: kokkuleppel kandidaadiga.

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Play Video


Rakvere Riigigümnaasium on Haridus– ja Teadusministeeriumi hallatav gümnaasium, mis alustab õppetööd Rakveres 1. septembril 2022.