Õppenõustaja – tule ja saa osaks meie väekast meeskonnast!

Oled oodatud looma päris uut kooli, kus erinevad õppeained on omavahel tähenduslikult seotud, kus õpetajad on toetatud tegema omavahel koostööd, et üheskoos õpilastega konstrueerida uusi teadmisi maailma terviklikkuse kohta. Kutsume uut kooli looma õpetajaid, kes on uudishimulikud ja otsiva loomuga oma erialateadmiste, õpetamis- ja õpioskuste osas, valmis olema mentoriks nii õpilastele kui ka kolleegidele ning panustama projektõppesse.

Palun saada 13. märtsiks 2022 aadressile kool@rakvere.edu.ee või läbi CV Keskus portaali elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia, motiveeritud kirjalik avaldus (kuni 2 lk) või video (kuni 4 min) sellest, mida teeksid õpetajana, et Su õpilaste ja kolleegide jaoks oleks õppimine tähenduslik.

Uus õpetaja alustab tööd augustis 2022.

 

Täiendava info saamiseks võta ühendust kool@rakvere.edu.ee

Play Video


Rakvere Riigigümnaasium on Haridus– ja Teadusministeeriumi hallatav gümnaasium, mis alustab õppetööd Rakveres 1. septembril 2022.