Rakvere Riigigümnaasiumi logo sünd

Juba eelmisel aastal asusime disainima oma väärtusi ja tõekspidamisi kandvat logo – Rakvere Riigigümnaasiumi tunnust. Kuidas küll koondada kõik need mõtted, ideed ja arvamused ühte disainielementi, mis suudaks meid koheselt ja üheselt iseloomustada?

 

Logo, mis ilmestab meie visuaalset identiteeti erinevatel infokandjatel täna, ei sündinud koheselt. Valmimisprotsessi käigus sai kulutatud mitmeid töötunde nii öösel, kui päeval, maha sai peetud kümneid koosolekuid ja vahetatud kümneid e-maile nii meeskonnasiseselt, kui ka väljast poolt arvamusi küsides. Logo visuaale sai kokku tehtud ligi 20, millest töötati välja neli, mis kõnetas töörühma enim. Selleks, et logo oleks võimalikult universaalne, ent samas kannaks meie väga kindlaid väärtusi, kaasasime otsustusprotsessi ka töögrupi välist abiväge (mh õpilasi), kes jagasid oma mõtteid, ideid ja ettepanekuid. Aitüma teile kõigile panuse eest!

 

Rakvere Riigigümnaasiumi logo iseloomustab mitmemõõtmelisus. Meie logomärgis on kandva ideena kujutatud R-tähtedest moodustuvat kompositsiooni, sümboliseerides:

  • tähekordusi Rakvere linna ning Rakvere Riigigümnaasiumi nimetuses;
  • interdistsiplinaarsust, kuna kompositsioon moodustab nelikelemendi, kajastades seda mida igaõpitegevus peab endas sisaldama: kultuuriline, sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline;
  • kogukonna olulisust;
  • globaalsust, kui lõpmatust;

eraldiseisvalt puulehti, mis omakorda moodustavad abstraktse lille kujutise, kandes ideed meidümbritsevast loodusest ja looduslähedust.

 

Siinkohal on paslik lühidalt teieni tuua meie lugu ja missioon, mida muuhulgas ka valminud logo endas kannab: Piisavalt kõigile.

Jätkusuutlikud tulevikuotsused kujunevad kultuuriliste, sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste alusväärtuste lõimumisel. Õppetegevuses lähtub Rakvere Riigigümnaasium õppija jaoks tähenduslikust maailmavaatelisest tervikust, mis soodustab jätkusuutlikku eluviisi ja tagab õnneliku tuleviku. Suur osa õppetööst toimub läbi koostöiste arendusprojektide ja praktiliste tegevuste, mille käigus konstrueeritakse uusi teadmisi ning omandatakse sellega kaasnevad eetilised ja maailmavaatelised tõekspidamised.

Rakvere Riigigümnaasiumis on erinevad õppeained omavahel tähenduslikult seotud ning õpilased saavad pühenduda oma teadmiste ja oskuste arendamisele lähtuvalt sellest, mida nad ise näevad oma tulevase elu jaoks kõige enam vajavat. Mõeldes suurelt ja oma tulevikule, on igal õpilasel võimalik luua oma õpirada. Tähenduslikkus loob õpimotivatsiooni ja motivatsioonist algab õpirõõm.

Rakvere Riigigümnaasiumis toetavad mitmekesised õpitegevused ja õpikeskkond igaühe individuaalsust.

 

Mitmekesi oleme me vägevamad ja igaüks on oodatud koos olema ja tegutsema.

 

Logo ja tervikliku visuaalse identiteedi loomise juures oleme tihedalt teinud koostööd disainiagentuuriga Vestmint.